Informiloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1380

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Hits: 1263

La islandano Thorbergur Thordarson prelegadis en kluboj, lernejoj kaj publike por ĉ. 4000 personoj.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 990

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

interna-dokumento
Kategori: Informiloj
Hits: 724

Första sidan av fem. Föredrag om eo. Går det att återanvända som mall för något idag?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1107

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 841

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1081

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 715

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 1127

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 1097

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 924

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 608

Pamflett av Lindhagen angående den motion han inlämnade till första kammaren.