Informiloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 866

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1062

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 582

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 690

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 513

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 665

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 449

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 522

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 359

Pamflett av Lindhagen angående den motion han inlämnade till första kammaren.

sef-klubbrapporter-1942
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 739

Neskanita sed eble indas skani?

sef-pressinformation-1940-45
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 355

Pressmeddelande om Paul Nyléns 75-årsdag. Korrespondens mellan SEF och Svantesson.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 344

Förtryckt kort för beställning av Amikaro-kort, samt provkort. Ett dylikt finns redan skannat, se "rilata ero".