Informiloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 753

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 927

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 505

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 574

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 456

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 592

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 394

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 446

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 312

Pamflett av Lindhagen angående den motion han inlämnade till första kammaren.

sef-klubbrapporter-1942
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 621

Neskanita sed eble indas skani?

sef-pressinformation-1940-45
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 305

Pressmeddelande om Paul Nyléns 75-årsdag. Korrespondens mellan SEF och Svantesson.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 291

Förtryckt kort för beställning av Amikaro-kort, samt provkort. Ett dylikt finns redan skannat, se "rilata ero".