Informiloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 871

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 719

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 690

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 493

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 443

Propagandablad utskickade (20 000 st), Esperanta-Studservo startat - första brevet under eo-veckan.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 407

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

SEF Amikaro preta karto 1945_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 471

Membrokarto de SEF Amikaro

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 384

Originalet mörkare. Filen bearbetad för ökad läsbarhet.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 463

Pro la olimpikaj ludoj okazas konkurson pri verkado de sportaĵa verkaĵo. Ebleco por propagandi.