Informiloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Turisto-delegitoj IEL 15jul1946_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 396

Priskribo pri la tasko esti turista delegito de IEL. Similas al Pasporta Servo (kaj la nuna angla-lingva servo Couch Surfing).

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 669

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 602

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 656

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 384

Megalli, Setälä och Lapenna. Engelska med naturmetoden ett hot.

SEF-komuniko 1 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 295

Reguloj pri klubaj raportoj

SEF-komuniko 2 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 435

Komunikilo kiu en si mem estas matrikulo de membroj.

SEF-komuniko 3 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 746

Resumo de la okazaĵoj dum la landa kongreso en Helsingborg en 1943. Partoprenis 150 membroj.

Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 510

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.