Lindhagens motion - Världsproblemets språkfråga - 1936

Kategori: Informiloj
Tillverkare: ESE visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Pamflett av Lindhagen angående den motion han inlämnade till första kammaren.

Bilagd materialet senare eftersom radiodiskussionen försiggick 1933.

Exakt vad Lindhagen ville är lite oklart. Han hänvisar bl a till NF och resultatet från möten under 1921 och 1922 där delegater för Syd-Afrika, Brasilien, Belgien, Chile, Kina, Columbia, Haiti, Italien, Japan, Indien, Persien, Polen, Rumänien och Tjeckoslovakienen begärde en skrivning om att NF med intresse ska följa utvecklingen i medlemsländerna vad gäller införande av esperantoundervisning, samt önskar en rapport i ärendet. Sist i pamfletten finns avslutningen i det tal som Lindhagen höll under Universala Kongreso 1934:

"Jag föreslår att kongressen genom sitt presidium hos staternas regeringar och deras folkförbund kräver:

1) att efter internationell överenskommelse officiellt antages ett neutralt logiskt byggt och lättlärt världsspråk, som inläres i alla världens skolor och övervakas av en internationell språkakademi;

2) att till detta språk koras esperanto, som ensamt i praktiken slagit igenom såsom världsspråk;

3) att åtminstone vissa stater till en början sammansluta sig om ett initiativ till en dylik allt omskapande fredlig världsrevolution."

Jaro 1936
Skano Ne skanita
Aktujo Radiodiskussionen - aktujo 2
Jardeko 1930-39
Fråga om den här produkten