Kunsidaj dokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev från Hällekis 12okt1931_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 1300

Verkar vara utkast av Helge Frisk, Hällekis, för ett upprop till klubbar som inte anslutit sig till SEF ännu.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 1165

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Letero pri Steiner kaj fervojoj al Ernst Eriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: ICK visa produkter
Hits: 1360

Pri Steiner kaj SEF pri Fervojistoj.

SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1042

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1156

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 934

Danskt förslag om nordisk samverkan.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1065

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 925

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.