Raportoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1345

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1585

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Hits: 1235

La islandano Thorbergur Thordarson prelegadis en kluboj, lernejoj kaj publike por ĉ. 4000 personoj.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 969

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1086

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1063

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 899

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

sef-klubbrapporter-1942
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1129

Neskanita sed eble indas skani?

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1044

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 822

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

kaest_logo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 768

Stella Lindblom rapporterar från seminarium om arkivering i Slovakien. Även föreläsarlista.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 724

Propagandablad utskickade (20 000 st), Esperanta-Studservo startat - första brevet under eo-veckan.