Informiloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 517

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 528

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

Turisto-delegitoj IEL 15jul1946_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 400

Priskribo pri la tasko esti turista delegito de IEL. Similas al Pasporta Servo (kaj la nuna angla-lingva servo Couch Surfing).

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 382

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

kaest_logo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Stella Lindblom rapporterar från seminarium om arkivering i Slovakien. Även föreläsarlista.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 389

Megalli, Setälä och Lapenna. Engelska med naturmetoden ett hot.

sef-letero-1949-50-elcerpo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 623

Nur la unuaj paĝoj de kajeroj kiuj estas kunligitaj en unu teko de 57 paĝoj.

ikon-sef-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Uppmaning till medlemmarna att beställa tändsticksaskar med reklam om esperanto. 30 000 beställda. "Alla använder tändstickor."

ikon-sef-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 322

"Rusta för freden". Upprop och reklam för beställning av affischer.

SEF-komuniko 3 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 755

Resumo de la okazaĵoj dum la landa kongreso en Helsingborg en 1943. Partoprenis 150 membroj.

SEF-komuniko 2 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 440

Komunikilo kiu en si mem estas matrikulo de membroj.