• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 589

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 607

Danskt förslag om nordisk samverkan.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 447

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 712

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 445

Utformning av propaganda.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 493

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 615

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 544

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.