SEF-prot 10+11aug1946

Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

Kan noteras att deltagarantalet på Somera universitato plus ytterligare en kurs dragit 110 deltagare. Man beslutade att inte delta i skapandet av en "nordisk kongress" men att SLEA däremot önskade "ett så intimt samarbete som möjligt med SEF".

Jaro 1946
Skano Tute skanita
Aktujo SEF-styrelsen aktujo 1945-50
Teko 14: SEF-styrelsen diverse
Jardeko 1940-49

Bilagor