Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1164

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 763

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 720

Kurs i eo för ungdomar. Enkla former i kristen miljö.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 961

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

interna-dokumento
Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 935

Med i SEFs samlingar eftersom deras verksamheter var mer sammanknutna vid den här tiden.

Expressen eo i folkskolan 7maj1945_fram
Hits: 915

Om esperanto i folkskolan i Skövde. Inklusive stadgarna för den nya ungdomssektionen därstädes, La Falkido.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 615

Propono al landaj asocioj amasigi subskribojn de kiom eble plej multaj por montri al la mondo kian subtenon havas Esperanto.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 784

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 791

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 930

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 691

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.