Arkivo

Skanitaj dokumentoj de diversaj partoj de la sveda esperantomovado. Precipe de SEF.

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 898

SEFs årsmöte i Gävle. 

sef-minneslista-1946
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 802

Broschyr från SEF om det kommande årets händelser.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 1033

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 916

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 924

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 815

Danskt förslag om nordisk samverkan.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 930

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.