Protokolaj aldonaĵoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev från Hällekis 12okt1931_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 807

Verkar vara utkast av Helge Frisk, Hällekis, för ett upprop till klubbar som inte anslutit sig till SEF ännu.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 717

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 614

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 667

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 657

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 588

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 554

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 553

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 485

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 522

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 585

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.