Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 332

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 335

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 335

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 380

Lösa lappar med klotter och utkast till reklam.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 391

Någon har försökt göra en sammanräkning av något slag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 357

Angående tryck av tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 361

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

interna-mesaĝo
Hits: 459

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 344

Strönne vill ha hjälp med utskick till möjliga medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 306

Förslag på brev till svenskars utländska brevvänner, till stöd för svenska radioutsändningar på eo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 446

Innhåll och placering i pappersbunten tyder på att brevet är från hösten 1948.