SEF fr Almén om Radiotjänstutskicket 1949

Kategori: Labordokumentoj
Created by: Unua arkivanto

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

Att behovet och besvären med att nå ut med korrekt info är ett ständigt arbete är tydligt i detta meddelande.

Radiotjänst sänder fortfarande på esperanto. Kan man anta att kampanjen under 1946 hade effekt? Nu finns förslag att göra om det, fast göra annorlunda. Man ska uppmana medlemmarna att uppmana sina utländska brevkompisar att skriva till Radiotjänst om ljudkvaliteten samt tacka för sändningarna.

Jaro 1949
Skano Tute skanita
Aktujo Salex6 - Resten
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor

Fråga om den här produkten