Kunsidaj dokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 713

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.

Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 690

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

Ne-skanita

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 897

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 742

Danskt förslag om nordisk samverkan.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 871

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 768

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 662

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.