Nationernas Förbund om esperanto som internationellt hjälpspråk 20sep1922

Kategori: Raportoj
Created by: Unua arkivanto

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

"Generalsekretariatets rapport till tredje delegeradeförsamlingen med ändringar och tillägg atagen av församlingens femte kommission den 14 september 1922". 58 sid, C E Fritzes bokförlag, Stockholm. Översättare Carl Ohlsson.

Jaro 1922
Skano Ne skanita
Teko 29: Politik om världsspråk
Jardeko 1920-29
Fråga om den här produkten