ESE verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 1947

Kategori: Jarraportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Förlaget har det tufft att tillmötesgå den ökande efterfrågan. La Espero fortfarande fristående från SEF.

Oskar Svantesson som redaktör har ökat omfattningen på La Espero som under 1947 utgivits med 12 nr, varav ett dubbelnr, med sammanlagt sidantal av 144. Upplagan är 23 900 ex. Förhoppningen är att kollektivanslutningen av alla SEF- och klubbmedlemmar ska öka upplagan så att det lilla underskott som uppstått ska övergå i balans.

Jaro 1947
Skano Tute skanita
Aktujo Salex6 - Resten
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49
Fråga om den här produkten