Agado

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 592

Pro la olimpikaj ludoj okazas konkurson pri verkado de sportaĵa verkaĵo. Ebleco por propagandi.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 845

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1298

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 655

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 553

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 516

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 559

Brev till Strönne. Utskick av propaganda samt affischer till klubbar. Eo-affischer skickas till ABF för förmedlning till orter där esperantister saknas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 474

Prisdiskussion för tändstickorna, studentpropagandan till 300 svenska studenter genom IEL, bekymmer för flaggor.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 541

Peto plendadi al Radiotjänst pro moko pri Esperanto.

Kategori: Leteroj
Hits: 465

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 505

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 529

Till Strönne. Alva Myrdals nya tidning Via Suecia på andra språk. Försök att få med esperanto. Aftonbladet skämtar plumpt om esperanto ang. Bernadottes bok Slutet.