• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 638

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 752

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 609

Upprop för minnesfond till minne av Sam Jansson, undertecknad av flera kända namn.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 509

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 530

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 631

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 593

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 644

En salig blandning av stort och smått som andra från när och fjärran tyckte att SEF behövde.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 453

Propaganda, antagligen, men flera saker som nämns i texten skulle kunna undersökas.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 486

Offentlig Esperantoexamen med musik och föredrag. Det var tider det...

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 547

La informo mem ne estas interesa, sed la karto kun sia informo pri Esperanto estas.