Aktaro - Diverse skrivelser angående införandet av esperanto i skolan - 1938

Kategori: Labordokumentoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Jaro 1938
Skano Ne skanita
Teko 29: Politik om världsspråk
Jardeko 1930-39