• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 781

SEFs årsmöte i Gävle. 

sef-minneslista-1946
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 712

Broschyr från SEF om det kommande årets händelser.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 858

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 809

Lista med vem som fått hur många propagandablad.