• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 442

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 589

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

SEF-komuniko 3 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 789

Resumo de la okazaĵoj dum la landa kongreso en Helsingborg en 1943. Partoprenis 150 membroj.

SEF-komuniko 2 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Komunikilo kiu en si mem estas matrikulo de membroj.

SEF-komuniko 1 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 311

Reguloj pri klubaj raportoj

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 704

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 435

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 347

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 486

Tändsticksförslaget diskuterat.

SEF-VU-prot 31maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 507

Josef Viteks 100 föreläsningar. Islands skrivelse om esperanto i folkskolan.

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 437

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 377

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.