• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 471

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 606

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 497

Notoj de poemo La vojo de Zamenhof, kun muziko de Frieso Moolenaar. Ŝajne 1930aj jaroj.

Ne-skanita
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 400

Trots nästan 17 000 underskrifter till stöd för radiosändningar på eo lyssnar inte Radiotjänst.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1110

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 379

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 405

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 490

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 555

Särtryck av Carl Lindhagens motion om esperanto i riksdagens Första kammare 1936.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 467

En mängd brev varav en del av känsligare natur.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 514

Handlingar om de gruppresor erbjöd/företog sommaren 1938.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 619

Diverse handlingar rörande gruppresor under 1938.