• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 330

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

Ne-skanita
Hits: 913

Informmaterial vid förberedelse till diskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 352

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 331

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 446

Renskrivet på maskin från fyra kongresser under 30-talet.

sef-pressinformation-1940-45
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 322

Pressmeddelande om Paul Nyléns 75-årsdag. Korrespondens mellan SEF och Svantesson.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 385

Flersidig pamflett om varför engelska är ett dåligt val jämfört med esperanto.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 327

Pamflett av Lindhagen angående den motion han inlämnade till första kammaren.

Ne-skanita

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.