• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 411

Detaljer kring utformning av affischen och hantering av ärendet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 466

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 390

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

Ett frö. En start. Ett "skelett".

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 361

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 454

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 472

Salex stödjer idén om veckotidning på eo, men varför inte La Espero varannan vecka istället?

interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 454

Privat kort från Oskarsson till Strönne i Veckotidningsfrågan.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 466

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.