SEF-kongreso 2011 Stokholmo - Agadraporto 2010

Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Anita Dagmarsdotter

Ta gordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Stokholmo 14a de Majo 2011.

Motion 1: Angående återskapande av ett fungerande Libroservo (Kaisa Hansen)

Motion 2: Förslag till nya stadgar för Svenska Esperantoförbundet

Jaro 2011
Skano Origina e-dokumento
Teko 0 : Elektronika dokumento
Loko Helsingborg (Åkerlund)
Jardeko 1990-99, 2010-19