SEF-kongreso 2012 Helsingborgo - Agadraporto 2011

Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Anita Dagmarsdotter

Tagordo kaj Jarkunsidaj raportoj de la kongreso en Helsingborgo 19a de Majo 2012

Motion: högre kostnad för deltagande i internationella sammankomster för engelsktalande. (Yngve Sörman/Esperantoklubben i Stockholm)

Jaro 2012
Skano Origina e-dokumento
Teko 0 : Elektronika dokumento
Loko Helsingborg (Åkerlund)
Jardeko 2010-19
Fråga om den här produkten