Protokolaj aldonaĵoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 487

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 527

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 436

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

Avslag om resebidrag från kgl majt_skolöverstyrelsen 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 527

Nådigt avslag på ansökan om resebidrag.

Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 490

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 478

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

Katrineholmsklubben om medlemsavgifter 1932_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 617

Ett magert år för klubben som har besvär att få in medlemsavgifter.

Letero pri Steiner kaj fervojoj al Ernst Eriksson 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: ICK visa produkter
Hits: 865

Pri Steiner kaj SEF pri Fervojistoj.

Leteroj el Britio pri UN 1931+32_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 620

Brita peto de subteno por propono pri Esperanto en Ligo de Nacioj.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 573

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Brev om idrott Härnösand 13dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 629

Esperanto på idrottsseminariet i Härnösand.

Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 520

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.