Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 356

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 269

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 366

Ett brev från Ungern har inkommit som förbryllar. Vad menar karl'n?

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 345

Britio proponis ŝanĝon al al UEA-statutoj, sed Malmgren volis ke SEF reagu kontraŭpropone Brition.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 359

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 347

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 209

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 347

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 334

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 347

Privat kort från Oskarsson till Strönne i Veckotidningsfrågan.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 327

Förslag på brev till svenskars utländska brevvänner, till stöd för svenska radioutsändningar på eo.