Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 564

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 554

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 561

Frågan om esperanto i skolorna i Uddevalla får till slut avgöras av "Kmt", Hans Kungliga Majestät.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 718

Collinder hade problem med vad han skulle ta med i föredraget.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 764

Collinder hoppar av diskussionen om Per Ahlberg ska vara med.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

SEF har reviderat sin uppfattning efter telefonsamtal samt brev två från Radiotjänst.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 396

SEFs erfarenheter och råd från andra gör att medverkan i radiodiskussionen avböjs.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 346

SEF söker världen över efter korrekt info om eo-rörelsen och dess framgångar.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 552

Johnny Bode var sångare, kompositör, mytoman och dåtidens skandalpersonlighet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 517

Radiotjänst beklagar att de inte tillräckligt tydligt förklarat sin plan eftersom SEF tackat nej.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 578

Radiotjänst inbjuder Esperantoförbundet att deltaga i diskussion om världspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 913

Collinder berättar om sin önskan att diskussionen ska bli vetenskapligt korrekt.