Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 333

Pressmeddelande att Esperantofrämjandet beviljats insamlingspostgiro.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 468

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 267

Rapport bestående av 9 fristående delar. Se nedan, under "Rilataj eroj" för att komma åt övriga delar.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

interna-mesaĝo
Hits: 438

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 226

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 355

Samordnings- och personaladministration.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 421

Propono al landaj asocioj amasigi subskribojn de kiom eble plej multaj por montri al la mondo kian subtenon havas Esperanto.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 307

Förslag från Polen om föredrag och filmvisning har inkommit. Krävs för mycket av SEF?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 293

Kommentarer om bl a tändsticksaskarna och Radiotjänsts neddragningar av eo-utsändningar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 361

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 299

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.