Leteroj

Klubo estas memstara, plej ofte loka, organizo kiu decidis aparteni al Sveda Esperanto-Federacio.

La nombro da kluboj variis, sed ekde la lastaj jardekoj ni vidas malkreskon. Nuntempe nur restas inter dek kaj dudek el ili.

Nova klubo povas aliĝi al SEF. La nuraj kriterioj estas ke temas pri Esperanta klubo geografie en Svedio kaj ke ĝi havas minimume kvin membrojn.

 

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 318

Privat kort från Oskarsson till Strönne i Veckotidningsfrågan.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 290

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 318

Salex svarar att Oskarsson och han i princip är överens, samt föreslår namnet SEF-informoj.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 194

Ett personligt brev till en aktiv esperantist i svallvågorna efter Vitek-turnén.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 315

Efter Vitek-turnén upptäcks att SEF inte har några medlemmar i Fagersta.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 321

Salex noterar att idén till nyhetsbrev är Svantessons, inte hans eget.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Britio proponis ŝanĝon al al UEA-statutoj, sed Malmgren volis ke SEF reagu kontraŭpropone Brition.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 333

Ett brev från Ungern har inkommit som förbryllar. Vad menar karl'n?

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 237

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 322

Salex skakar liv i en gammal idé från Svantesson. Åberg vet att Bohlin i Stockholm går i liknande tankar.