Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 501

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 414

Propono de letero al membroj mendi alumetojn kun esperanta propagando.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 321

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 317

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 342

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 421

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 248

Idé att göra reklam via andra organisationer. Diverse värvning och fortbildning.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 281

Åberg funderar kring affischeringskampanj som planeras.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 309

Utkast till brev. Sida 1 av 5 skannad. Övriga sidor är versioner på samma brev.