Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 595

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 624

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 554

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 543

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 541

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 555

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 543

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 527

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 580

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 599

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.