Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 342

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 357

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 394

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 352

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 311

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Hits: 902

Informmaterial vid förberedelse till diskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 410

Otto Fuchs kaj Heinrich Lorenz volis veni por kanti esperante. Kun kantaro.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 343

Någon har försökt göra en sammanräkning av något slag.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 471

Filmo el Kolonjo turneis en Skandinavio. "Ĉagrena afero" pro miskomprenoj kaj malrespondecemo.