Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 492

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 407

Propono de letero al membroj mendi alumetojn kun esperanta propagando.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 313

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 372

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 312

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 339

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 417

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 243

Idé att göra reklam via andra organisationer. Diverse värvning och fortbildning.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 276

Åberg funderar kring affischeringskampanj som planeras.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 303

Utkast till brev. Sida 1 av 5 skannad. Övriga sidor är versioner på samma brev.