Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 331

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 352

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.