Teko 15 - Salex pärm

Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

På omslaget stod "Salex pärm" men innehållet och tidigare lagringsplats pekar överväldigande för att det är Strönnes pärm.

Få originalhandlingar, men tydligen det enda vi med säkerhet har kvar från den här tiden.

Skano Ne skanita
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1930-39, 1940-49, 1950-59
Fråga om den här produkten