Stokholma Instruista Esperanto Klubo

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.

Stadgar samt provisoriska stadgar Svenska Lärares Esperanto-förening samt medlemsförteckning. Innehåller handskrivna protokoll från:

1928: 23 maj, 27 augusti

1929: 31 jan, 7 mars, 2 maj, 5 nov

1930: 27 mars, 15 okt, 5 dec

1931: 18 maj, 15 okt

1933: 5 och 12 april - Omvandlas till sektion av det nationella förbundet

1941: 4 dec, föreningen upplöses.

Tillgångarna, 1 st Svenska Statens premieobligation av år 1936, skänktes till Institutet och Sam Janssons minnesfond.

Jaro 1928 1929 1930 1931 1933 1941
Skano Ne skanita
Jardeko 1920-29, 1930-39, 1940-49
Fråga om den här produkten