Agado

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 534

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 492

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 465

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 465

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 490

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 475

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 452

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 490

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 519

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 508

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 481

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.