• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 348

Verksamheten spände över ett relativt stort fält visar detta årsmötesprotokoll.

interna-dokumento
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 416

Bättre skannat tidigare dokument.

Ne-skanita
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Dublett på relaterat dokument.

interna-dokumento
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 415

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-dokumento
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Bättre kopia av tidigare skannat dokument.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 494

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.