• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 401

Diverse material från svenska kongresser. Ej genomgånget eller skannat.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 433

Matriklar över klubbar och medlemmar under perioden 1934-53. Tutlanda matrikulo.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 627

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Ne-skanita
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 442

Dublett på relaterat dokument.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 421

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 395

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 507

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 445

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 341

Pärm med brev till och från ca 60 klubbar.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 480

En mängd brev varav en del av känsligare natur.