• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 315

Noteringar om uppvaktning hos mäktiga riksförbund samt Amikaro.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 331

Info om avbruten föreläsningsturné av Roland Dupuis, samt kopia på kondoleansbrev till densamme.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 295

Återvärvningsförsök av medlemmar som tappat sugen under kriget. 

Ne-skanita
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 542

Ne skanita.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Dagordningen skannad. Lite mer klotter på baksidan ej skannat.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 415

En fet lista i 40 punkter. Man blir trött bara man tänker på det.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 368

34 punkter med lite klotter.

ikon-sef-tagordo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 359

Med personliga anteckningar. Punkter om bl a Amikaro de Eo, utskick av påminnelser och tackbrev, säsongens föreläsningsturnéer, samarbeten med andra.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 430

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 725

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 353

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.