• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 259

Noteringar om uppvaktning hos mäktiga riksförbund samt Amikaro.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 278

Info om avbruten föreläsningsturné av Roland Dupuis, samt kopia på kondoleansbrev till densamme.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 246

Återvärvningsförsök av medlemmar som tappat sugen under kriget. 

Ne-skanita
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 466

Ne skanita.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 376

Dagordningen skannad. Lite mer klotter på baksidan ej skannat.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 362

En fet lista i 40 punkter. Man blir trött bara man tänker på det.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 313

34 punkter med lite klotter.

ikon-sef-tagordo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 305

Med personliga anteckningar. Punkter om bl a Amikaro de Eo, utskick av påminnelser och tackbrev, säsongens föreläsningsturnéer, samarbeten med andra.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 372

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 652

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 314

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.