• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Tändsticksförslaget diskuterat.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 548

Nylén fick medalj, planer för reklam samt fredsutseende på La Espero.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 483

Fyra förslag från Steiner avslogs.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 391

Beställda tändsticksaskar: 25 300. Till 300 icke esperantotalande studenter i några större städer, har utsänts ett brev på esperanto tillsammans med nyckel.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 421

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 493

Steiner, hjälpsändningar och diskussioner om hopslagning av IEL och UEA.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 356

Arbetsplan för styrelsen. Främst krävs pengar! Ekonomi, propaganda, årsmöten, organisation.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 675

Lista med vem som fått hur många propagandablad.