• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 387

ABFstipendium för esperantostudier. Islandsförbundet vill införa eo i skolorna.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 502

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.

ikon-letero-al-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 315

Invito de UK al Salzburgo, helpsendadoj, Esperanto-Muzeo, tutmonda adresaro.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 423

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 289

Återvärvningsförsök av medlemmar som tappat sugen under kriget. 

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Diverse styrelsepunkter, men en fet punkt om Amikaro och hur det ska startas.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 401

Amikaro, turnéförslag från Roland Dupuis, sammanfattning av aktuella propagandaaktiviteter.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 330

Mycket Amikaro-funderingar. Utkast till medlemsbrev.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 366

Åbergs åsikt om kongresschema, Amikaro och lite annat.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 414

Utkast av brev till 'andra mäktiga riksförbund'.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 403

Tillförsikten om esperantos roll ökar efter kriget. Stöd ska sökas utanför medlemskåren.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 494

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.