• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 461

Förslag till instruktioner för LKK-medlemmar i arbetet med svenska kongresser.

oficiala-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 403

Deltagarlista, program, dagordning samt motioner.

la-espero-nr-4-1941
Kategori: La Espero
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 827

Troviĝas en la Akto Tutlanda registrado 1944.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 449

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 537

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 423

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 475

Kommentarer och förtydliganden till SEF-VU-protokoll 1aug1945.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 535

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

Propono de letero al membroj mendi alumetojn kun esperanta propagando.