SEF förslag till PM ang. radio 1946

Kategori: Labordokumentoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

Jaro 1946
Skano Tute skanita
Aktujo Salex2 - sekreterare in
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor