• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 451

Ne skanita. Supozeble interesa por speguli kiel laboris SEF.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 346

Arbetsplan för styrelsen. Främst krävs pengar! Ekonomi, propaganda, årsmöten, organisation.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 482

Steiner, hjälpsändningar och diskussioner om hopslagning av IEL och UEA.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 410

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Beställda tändsticksaskar: 25 300. Till 300 icke esperantotalande studenter i några större städer, har utsänts ett brev på esperanto tillsammans med nyckel.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Fyra förslag från Steiner avslogs.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 532

Nylén fick medalj, planer för reklam samt fredsutseende på La Espero.

SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 462

Tändsticksförslaget diskuterat.

SEF-VU-prot 31maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Josef Viteks 100 föreläsningar. Islands skrivelse om esperanto i folkskolan.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 412

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 354

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.