SEFs Ombudsman T. Morariu Klostergatan 5 [...]

Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Ne skanita. Supozeble interesa por speguli kiel laboris SEF.

För tiden 1 juli 1941 till 1 oktober 1944. Fullständig titel: "Svenska Esperantoförbundets Ombudsman T. Morariu Klostergatan 5 Örebro Telefon 123 33 - Postgiro 177100".

Noteringar om kostnader för resor, matersättning osv för Morarius resor, göranden och låtanden.

Jaro 1941 1942 1943 1944
Skano Ne skanita
Aro Div. journaler - fonder 1907-1944
Jardeko 1940-49